Hoe ver gaan die DA se domino’s val?

Dit wat in die publiek kwytgeraak word, en dit wat agter geslote deure gebeur, is dikwels baaaie ver uitmekaar. As sulks kan ons maar net gis wat die werklike dinamika agter die naweek se gebeure vir die DA was/is.

Die ironie van die saak is dat alles na meer as een kant toe opgeneem kan word…

1. Maimane se openlike teleurstelling kan wees omdat hy op sekere beginsels van Zille verskil. Dit kan ook net wees dat hy bang is vir die verdere reperkussies wat Zille se teenwoordigheid vir die party kan he.

Hy is – per slot van sake – vele kere al uitgejou as “die swart gesig van ‘n wit party”, en hy het hard probeer om los te breek van daardie persepsie.

En verskeie ander partye het Zille al vele kere gebruik as verskoning om die DA aan te val. Die feit dat dit wat sy kwytraak gereeld uit konteks uit verdraai en na haar teruggegooi word, spreek boekdele.

2. Aan die een kant kan Zille se verwysing na “die leier van die party” wees dat sy nie na Maimane as persoon wil verwys nie, en dat daar ergere kwade gevoelens is tussen hulle. Daar het per slot van sake baie water in die see geloop tydens hul tyd saam.

Maar aan die ander kant kan dit ook gesien word dat sy bereid is om die leierskap te steun, ongeag wie dit ook al mag wees.

3. Toe Zille gevra is of Mashaba se bedanking haar werk gaan bemoeilik, was haar antwoord “nee, glad nie”. Aan die een kant kan dit gesien word dat sy glad nie gepla is dat hy bedank het nie. Maar aan die ander kant – gesien teen die agtergrond van haar nuwe funksie in die party – het dit dalk leterlik niks uit te waai met haar werk nie.

So kan mens van verskeie onlangse DA uitlatings kyk, maar…

Die feit van die saak is dat, ongeag dit so bedoel/beplan is of nie, Zille se terugkeer bes moontlik verreikende gevolge sal he.

Aan die een kant het sy uitlatings gemaak oor die party wat wegbeweeg het van die waardes waarvoor dit moet staan. Aan die ander kant hy sy dit pertinent gestel dat, wanneer sy met Maimane praat, voel sy hy deel dieselfde waardes.

Dit bring nou die volgende vraag:

Is dit werklik ‘n geval van Zille vs. Maimane, en dat sy bloot te taktvol is om enige persoon direk aa te val in die openbaar?

Of is hulle wel op dieselfde bladsy, maar met ‘n “ander faksie” daarbinne wat sy wil probeer hokslaan?

Hoe dit ook al sy…

Helen Zille se terugkeer na die DA is ‘n twee-snydende swaard. Aan die een kant kan mens verwag dat sy ‘n groot positiewe bydrae tot die party sal maak. Aan die ander kant weet mens nie wat die “politieke prys” van haar terugkeer sal wees nie.

Hoe hoog sal daai prys wees? Die tyd sal ons leer.

Duidelik voel sy dat die skade vir die DA nog meer sou wees as sy NIE sou terugkeer nie. Of sy reg is, sal die tyd ons ook leer.

Persoonlik dink ek – ongeag of ek met die DA se ideologie saamstem of nie – dat haar kop reg aageskroef is.

Daar is net een ding wat sy nooit besef het nie:

Mens kan nie konteks oordra in 140 karakters nie (Twitter). En dis sooo maklik om iets uit verband uit te ruk as daar geen konteks by is nie.

En as almal soos aasvoels wag dat jy een verkeerde woord moet se…

Dan is dit dalk effe gevaarlik om jouself bloot te stel deur jou uitlatings te beperk tot 140 karakters.