Is ons Grondwet ‘n Klug? Deel 1

Ons grondwet maak voorsiening vir ‘n reeks menseregte…

Maar die afgelope week het ons weereens dinge gesien – dinge wat mens laat wonder of ons Suid-Afrikaanse grondwet ‘n klugspel is…

Dus maak ek die stelling:

Die reg om te protesteer en/of te staak is verhewe bo ALLE ander regte.

Kom ons kyk bv na die Taxi protes-aksie in Pretoria:

Verkeer is lamgele, met alles wat daaruit voortspruit. Ons praat nie eers van die geweld wat saam met dit gaan nie.

So…

Die mense wat protesteer se reg om te protesteer is verhewe bo die volgende:

Kinders se reg om eksamen te kryf, waarvoor hulle deur ‘n baie moeilike jaar voorberei het.

Mense wat by hul werk moet uitkom, by belangrike vergaderings moet uitkom, by die hof moet uitkom, en mediese hulp moet kry.

Besighede se reg om voorrade te kry en af te lewer, baie van dit noodsaaklike items.

Ons praat nie eens van ander protes aksies waar voertuie gereeld aan die brand gesteek- of beskadig word nie – selfs privaat voertuie.

Of van ander protes aksies waar noodsaaklike geboue (klinieke, skole, ens.) afgebrand word.

So…

Jou reg tot mediese hulp, you reg om ‘n bestaan te maak, jou reg om vir jou toekoms voor te berei (sodat jy kan deelneem aan die ekonomie van die land), jou verpligting om bv by ‘n hofsaak te wees, en selfs jou reg om jou eiendom te beskerm…

ALLES is skynbaar ondergewig aan die reg om te protesteer en/of te staak.

Maak nie saak wie skade ly nie, of wie siek word, doodgaan of ‘n jaar van hulle lewens verloor nie…

Om te protesteer is die mees belangrike, en die mees gewig-draende reg in die land.

Die res van die land SAL opsy staan wanneer daardie reg uitgeoefen word, ongegag die skade/pyn/verliese wat dit veroorsaak

Deel asb met u vriende: