Stakings bewys bloot die banke se punt…

Die hof het more se staking geblok, maar die ongelukkigheid bly…

Dit sal seker nie lank wees voor die ongelukkige bankwerkers wel op ‘n staking vertrek nie.

Maar wat die stakers nie besef nie…

…is dat die stakings hul doelwit ondermyn.

Sover ek kan uitmaak, is die mense ongelukkig oor tonemende outomatisering in die bankbedryf, wat al hoe meer mense se betrekkings oorbodig maak.

Aan die een kant is die vrees vir werksverlies verstaanbaar. mense moet kos op die tafel sit, en werk is nou nie juis in oorvloed in ons landjie op die oomblik nie…

Ongelukkig bring die blote dreigement van ‘n staking meer ammunisie vir die banke se argument:

Masjiene werk beter.

Hulle staak nie.

Hulle het nie verlof nodig nie.

Hulle het nie siekverlof of menslikheidsverlof nodig nie.

Hulle sukkel om saam te werk te midde van persoonlikheids-verkille nie.

En hulle kla nie as hulle moet oortyd werk nie.

So…

Wat wil die bankwerkers bereik deur te staak?

Soos Bruce Whitfield se…

As hulle staak om te protesteer teen outomatisering, is dit soos kalkoene wat stem vir Kersfees.

‘n Ander uitdrukking wat gaan rondom ‘n skoot in die voet met ‘n dubbelloop haelgeweer kan ook toepaslik gebruik word.

Ek verstaan die mense se probleem…

Maar as hulle sou staak, gaan dit eerder bydra tot die banke se motivering om te outomaatiseer – instede van om dit te stop.